Аутсорсинг на мениджърски кадри (Outsourced Management)

Кога е необходима услугата?

 • Липса на отдел/служители в компанията, които да отговарят за управлението и развитието на определена бизнес функция, например Маркетинг, Финанси, Управление на човешките ресурси, ИТ и др.

 • Затруднения на компанията в набиране на служител с подходящите умения.
 • Компанията не може да си позволи високо-платен кадър.
 • Обемът на задълженията не оправдава длъжност на пълно-работно време.
 • Ръководството на компанията не разполага с достатъчно време или достатъчно яснота за предоставяне на насоки и задаване на цели за развитие на съответната бизнес функция.
 • Наблюдава се високо текучество на персонала на съответната длъжност.

Ползи за клиента

 • Наличие на професионалист в съответната област (Маркетинг, Финанси, Управление на човешките ресурси, ИТ и др.) с доказан опит при оптимални разходи.
 • Освобождаване на ресурси в компанията, които могат да бъдат използвани по-ефективно в други области.
 • Ефективно управление на съответната бизнес функция, включително определяне на стратегически приоритети и осигуряване на тяхното оперативно изпълнение.
 • Ефективен контрол над участниците в съответната бизнес функция.
 • Оптимизиране на разходите за дейността.
 • Постоянен трансфер на ноу-хау към служителите на клиента.
 • Възползване от експертизата на цял консултантски екип, който подкрепя аутсорснатия мениджър.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ