ИТ консултиране

Избор и подкрепа при внедряване на ИТ системи

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Подобряване на използваемостта на ИТ системите

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Внедряване на специфични ИТ системи и решения

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

ИТ трансформация и споделени услуги

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

 

Избор и подкрепа при внедряване на ИТ системи

Кога е необходима услугата?

 • В компанията липсва познание за пазара на ERP, CRM и BI системи.

 • Компанията не разполага с ясно дефинирани изисквания и обхват на бъдещата система.
 • Компанията разполага с ограничени познания в схемите за лицензиране на системите.
 • Компанията не е запозната с особеностите при договаряне на подобни проекти.
 • Липсва опит в управлението на проекти по внедряване на системи и работа с внедрителите им.
 • Липсва познание за добрите практики при дефинирането на изисквания и адаптирането на бизнес процесите за най-ефективно използване на системи за управление на бизнеса.

Ползи за клиента

 • Съдействие за избор на система и внедрител, отговарящи на нуждите на компанията.
 • Скъсено време за процеса на избор и минимизиране на вложеното време и усилия на служителите на клиента, ангажирани в избора.
 • Постигане на най-доброто съотношение между цена, обхват и качество на внедряване на системата.
 • Съдействие за договаряне на оптимални условия за закупуване, внедряване и поддръжка на системата.

Подобряване на използваемостта на ИТ системите

Кога е необходима услугата?

 • Компанията е внедрила и използва управленска информационна система, но не е реализиран потенциала на системата и не е максимизирана възвращаемостта на направената за внедряването й инвестиция;
 • Налице са притеснения, че потребителите не използват системата по оптималния за постигането на целите си начин;
 • Съществуват области от дейността на компанията, които не са автоматизирани, а подлежат на автоматизация с помощта на информационна система;
 • Компанията съзнава, че изостава в използването на информационните технологии спрямо конкурентите си;
 • Няма ясно изразена полза от внедряването на системата и разлика в качеството и ефективността на работа на служителите;
 • Ефективността на взаимодействието на компанията и внедрителя на системата не е на нужното ниво.

Ползи за клиента

 • Превенция на потенциални проблеми по текущото внедряване на системите;
 • Повишена ефективност на служителите чрез подобреното използване на системите;
 • По-ефективна работа на компанията чрез разширяване на автоматизацията на процесите.
 • Намаляване на разходите за оперативна дейност.

Внедряване на специфични ИТ системи и решения

Кога е необходима услугата?

 • Компанията има специфична за индустрията си нужда, която не може да бъде удовлетворена от стандартните системи за управление или използването им не е финансово оправдано;
 • Компанията използва много системи, но не е в състояние ефективно да използва и анализира цялата налична информация;
 • За постигането на желания резултат е необходимо комбиниране на технологии, бизнес практики и know-how;
 • Правилното комбиниране на различни инструменти пести време и пари на компанията.

Ползи за клиента

 • По-добра ефективност на бизнеса чрез автоматизацията на ключови процеси със специфични ИТ решения;
 • По-ниски разходи за придобиване, реализация и поддръжка в сравнение с универсалните информационни решения;
 • Възможност за промяна на процеса и компонентите при нужда.

ИТ трансформация и споделени услуги

Кога е необходима услугата?

 • Компанията няма и не желае да развива вътрешна ИТ експертиза;

 • Използват се стандартни ИТ услуги, които лесно могат да се репликират;
 • Могат да се реализират икономии от мащаба или концентрирането на услугите.

Ползи за клиента

 • Намалени разходи за ИТ;
 • Повишено качество на ИТ услугите;
 • Ползване на високо квалифицирани тесни специалисти на достъпни цени без ангажимент за тяхното развитие и натовареност.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ