ОБУЧЕНИЯ

Методологиите за обучение прилагани от Некст Консулт, са разработени съвместно със световни лидери в сферата и се използват в над 30 държави от компании като Cadbury, Nestle, Dulux, De Beers Group, Woolworths, Parmalat, Kimberly-Clark и други.

Инструкторите ни са активни професионалисти с доказан опит в големи мултинационални компании като Oracle, Microsoft и SAP – затова нашите обучения предават не само ценен ноу-хау, но и вдъхновяват Вашите екипи за нови постижения.

Програма за развитие на мениджъри

Програмата за развитие на мениджъри на Некст Консулт е разработена съвместно с Organisation Development International (ODI) – консултантска компания, създадена в Южна Африка през 1989г.

Методологията за обучения на ODI се използва от компании в над 30 държави, включително Cadbury, Nestle, Dulux, De Beers Group, Woolworths, Parmalat, Kimberly-Clark и други.

Програмата съдържа 3 нива според нивото мениджъри, за което е предназначена.

Всяко ниво предоставя комплекс от необходими управленски знания и умения за ефективно изпълнение на длъжността.

Ниво 1 е първото (базово) ниво на знания, а Ниво 3 – последното (най-високо) ниво на знания.

С цел коректно определяне на най-подходящото ниво на обучение за служителя, Некст Консулт прилага инструмент за оценка на текущото ниво на знания на служителя спрямо определени критерии. В зависимост от резултатите от оценката е възможно преминаването директно към ниво 2 или 3 на Програмата за обучение.

Обученията се провеждат в групи от 6 до 15 участници.

Лийн практики за управление

В условията на все по-висока конкуренция, клиентите искат по-добри продукти, с повече екстри, по-високо качество, на по-добра цена, веднага. Традиционният стил на управление на компаниите „отгоре-надолу“ не успява да се справи с това предизвикателство. Често се наблюдава ниска оперативна ефективност, поддържане на големи наличности, финансови загуби и др.

Лийн е стратегия за оперативна ефективност, която адресира именно тези проблеми. Целта е да се произвежда повече с по-малко ресурси и в същото време да сте по-близо до клиента, създавайки точно това, което иска клиента, точно тогава, когато го иска.

Основен принцип на лийн методологията е фокусирането върху дейностите, които добавят стойност за клиента, елиминиране на излишните дейности и изграждане на култура на постоянно подобрение. Благодарение на фокуса върху клиентите и нулевия излишък, „лийн“ компаниите успяват да добавят повече стойност с по-малко ресурси.

Лийн принципите се прилагат успешно не само в производствени компании, но и във всякакъв вид организации във всички индустрии, включително банков и финансов сектор, транспорт, търговия и дистрибуция, телекомуникации, туризъм и др.

Системата 20 Кеys® е методология за лийн трансформация, която подобрява качеството, ефективността на разходите и оперативната дейност. Системата се състои от 20 ключа, адресиращи различни аспекти от бизнес дейността на компанията.

Ключовете биват внедрявани поетапно при максимум 6 – 7 ключа на година. Внедряването протича през първоначално обучение и бенчмаркинг на състоянието на компанията спрямо компаниите от световна класа, анализ на области за подобрение, планиране на внедряването на приоритетни ключове, внедряване на ключовете, проверка на напредъка.

Методологията предоставя възможност за устойчиво и систематично прилагане на различни оперативни принципи, инструменти и техники с участието на всички служители в компанията.

Стратегически продажби

Обучението обхваща всички стъпки в процеса на продажби от първоначалния контакт с потенциалните клиенти до подписването на договор и събиране на вземанията.

Представя се методология за структурирано управление на възможностите за продажба, така че търговците да могат максимално точно да прогнозират очакваните приходи и да постигнат целите си за продажби.

Обучението предоставя детайлни насоки за анализ на нуждите на клиентите, дефиниране на печеливши търговски стратегии, поставяне на конкурентни капани, водене на преговори и др.

Курсът е практически насочен и включва множество примери от реалния бизнес, ролеви игри и упражнения.

Имайки предвид, че инструкторите в обучението са активни търговци с доказан опит в продажбите на големи мултинационални компании, като Oracle, Microsoft и SAP, обучението не само ще предаде ценен ноу-хау, но и ще вдъхнови търговските Ви екипи за нови постижения.

Нещо повече, в ролята си на официален представител и риселър на CRM решение № 1 в света – Salesforce – нашите инструктори разполагат с перфектната комбинация от знания за бизнес процесите по продажби и инструментите за тяхната автоматизация. Това внася допълнителна перспектива в обучението и е предимство за търговците, следящи иновациите в професията.

Избор и внедряване на ИТ системи

Един от най-ценните активи на бизнеса е информацията, на база на която собствениците и мениджмънтът на компаниите могат да взимат информирани управленски решения и да гарантират конкурентоспособността на бизнеса си.

Съвременните ИТ мениджъри често са изправени пред предизвикателството как да отговорят на динамично променящите се нужди на бизнеса с наличните, често много на брой и неинтегрирани помежду си системи.

Обучението предоставя цялостен поглед върху различните видове ИТ решения на пазара (ERP, BI, CRM и др.), както и подхода за дефиниране на функционални изисквания към системите, провеждане на конкурс за избор на доставчик и система, управление на внедряването на системата, последваща поддръжка и др.

Инструкторите на обучението са професионалисти с дългогодишен опит в мултинационални ИТ компании, като Oracle, Microsoft, SAP, IBM и др. с отлични познания за различните ИТ решения на пазара, техните плюсове и минуси, както и на всички детайли, за които трябва да внимаваме при подписването на договор за внедряване на система и последваща техническа поддръжка.

В допълнение, предвид факта, че Некст Консулт е официален представител и риселър за България на най-иновативната в световен мащаб CRM система – salesforce.com, както и внедрител на SAP ERP, в обучението са включени демонстрации на двете системи и множество практически казуси.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ