Вземайте по-информирани решения с

Salesforce Analytics Cloud

Трансформирайте начина, по който компанията ви събира, анализира и разпространява информация за клиентите. Обединете бази данни от различни източници в Salesforce Analytics Cloud, за да получавате по-бързи отговори и да предприемате незабавни действия.

ПОЛЗИ

Незабавни резултати

Analytics Cloud се настройва бързо и удобно и притежава скоростта, мащабируемостта и сигурността на Salesforce.

Откривайте повече

Wave Analytics улеснява свързването със Sales Cloud и ключовата информация в него.

Предприемайте незабавни действия

Незабавно вземете следващата стъпка, възложете задача на екипа по продажби, затворете клиентски случай или се свържете със заинтересованите лица.

Проследявайте развитието на търговската фуния

Анализирайте движението по търговската фуния във времето и прогнозирайте ключови показатели с цел идентифициране на необходимите действия.

Нашият подход

Нашият подход към имплементирането на Analytics Cloud включва дефиниране на BI (Business Intelligence) стратегията на Вашия бизнес, подготовка и миграция на данни към “облака”, както и интеграция на данни от външни системи. Въз основа на BI стратегията, ние разработваме план и дизайн, които отговарят на Вашия бизнес и неговите уникални нужди. След имплементиране на Analytics, Некст Консулт остава Ваш партньор по поддръжка, асистирайки Ви с оценка на качеството на данните и постоянно подобрение.

Използвайки този подход, нашата цел е да съдействаме при откриването на нови източници на данни и максимизирането на добавената стойност за Вашия бизнес. Нашият фокус е да направим данните лесно достъпни за всички потребители, което Ви помага да постигнете значителни резултати.

Нашите услуги

Консултиране и анализ на бизнес изискванията

Конфигуриране на Salesforce

Поддръжка

Раработване

Оценка и подобрение

Демонстрации

Обучения

Миграция на данни

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ