Доставяйте по-бързо и по-ефикасно

Отговорете на все по-високите очаквания на клиентите си, управлявайте сложни вериги доставки и доставяйте по-бързо от всякога.

SCM (Supply Chain Management) софтуера на SAP осигурява пълен контрол върху веригите доставки – от планиране на потреблението на суровини и материали, до управление на складови площи.

Възползвайте се от навлизащи технологии като Internet of Things и RFID, за да подобрите ефективността на доставките към и от Вашата компания.

ПОЛЗИ

Управление на потреблението

Управлявайте и анализирайте потреблението в компанията, за да подобрите планирането и изпълнението на поръчки.

Направете така, че Вашите запаси винаги да отговарят на Вашите нужди със софтуера на SAP за управление на потреблението. Събирайте и анализирайте информация за потреблението, планирайте и обновявайте поръчки за ресурси и материали. Комбинирайте данни за вътрешни наличности и външно търсене, за да изготвите атрактивни промоционални оферти и да увеличите търсенето на Вашите продукти и услуги. 

Планиране на производството

Интегрирайте планирането на производството с изготвянето на графици, за да сведете неактивността до минимум.

Разглеждайте данни за наличности и капацитет по продукти, планирайте оптималното изпълнение на поръчки и изготвяйте работни графици. Получавайте информация в реално време за статуса на текущи поръчки и наличности, за да се справяте по-добре с извънредни ситуации. Бъдете достатъчно бързи и гъвкави, за да се справите с допълнителното натоварване без забавяне в текущите Ви поръчки.

Управление на транспорта

Намалете разходите и подобрете сроковете за доставки чрез опростено и обединено управление на транспорта.

Управлявайте организирането и изпълнението на вътрешни и международни транспортни услуги. Планирайте маршрути, оптимизирайте товари и следете изпълнението на международните изисквания за безопасен превоз на стоки. Управлявайте снабдяването, дистрибуцията и преместването на стоки. Вие получавате по-ниски оперативни и транспортни разходи, а клиентите Ви получават по-добри цени и по-бързи доставки.

Управление на складови площи

Оптимизирайте складовите операции и използвайте наличните пространства по най-ефективния начин.

Автоматизирайте операциите по складиране на ресурси и готови продукти, управление на наличностите и дистрибуция. С нашите софтуерни решения за управление на складови площи можете да оптимизирате Вашите ресурси, да подобрите производителността и да осигурите навременното изпълнение на клиентските поръчки.

Планиране на продажби и наличности

Предвиждайте вариациите в търсенето и реагирайте своевременно, за да намалите риска от застояване на стоки.

Намерете правилния баланс между търсене и предлагане, като интегрирате информацията от процесите по продажби и процесите по снабдяване. Увеличете доходността на бизнеса си, като оптимизирате запасите от суровини, материали и готова продукция.

Нашите услуги

Консултиране

Демонстрации

Конфигуриране

Обучения

Миграция на данни

Системни тестове

Управление на проекти и одити

Инсталации и разработки

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ