Химическа промишленост

> Съкращаване на времето за пускане на нови продукти и увеличаване на приходите от тях

> Минимизиране на рисковете при работа с опасни химикали

> Намаляване на оперативните разходи

> Подобряване на гъвкавостта на бизнеса спрямо пазарното търсене

> Увеличаване на брутния марж

0
от 100-те най-големи компании в химическата промишленост използват SAP софтуер
0
компании от химическата индустрията в 97 страни използват SAP ERP
0%
oт строителните инициативи в света страдат от неадекватно проектно управление
0%
увеличение във ROI при използването на ERP системи в строителни проекти

Строителство

> Съкращаване на времето за пускане на нови продукти и увеличаване на приходите от тях

> Минимизиране на рисковете при работа с опасни химикали

> Намаляване на оперативните разходи

> Подобряване на гъвкавостта на бизнеса спрямо пазарното търсене

> Увеличаване на брутния марж

Индустриално оборудване и машини

> Създаване на иновативни продукти и нови източници на приходи

> По-бързо отговаряне на пазарните нужди чрез ефективни инженерни и производствени процеси

> По-висока удовлетвореност на клиентите чрез бизнес модели, базирани върху обслужването на клиента и изготвяне на таргетирани оферти

0%
по-ниски разходи, когато производствените дейности и разходите за тях се следят в реално време
0%
намаление на изгубените поръчки, когато мениджмънта има достъп до актуални данни за текущи и предстоящи поръчки и напредъка по тяхното изпълнение
0%
от приходите в хай-тек индустрията през 2020 ще идват от внедряването на дигитални технологии в други индустрии
0%
от Global 2000 компаниите ще поставят дигиталната трансформация като централна точка в корпоративните си стратегии през 2017

Високи технологии

> Предвиждане и адаптиране към възникващи нужди на клиенти и доставчици чрез дигитални решения

> Трансформиране на бизнеса в отговор на настъпващи индустриални и икономически промени

> Иновации чрез разчупване на традиционните ограничения и използване на нови технологии

Професионални услуги

> Допълнителна сигурност, че правилните хора са на разположение в правилния момент, за да продават и осигуряват услуги

> Повишена доходност и по-висока удовлетвореност на клиентите чрез проекти, изпълнени по план

> Изготвяне на предложения с точни финансови параметри, които печелят нови сделки без да жертват доходността

> Увеличаване на брутния марж

0
от Топ 20 компаниите за професионални услуги в света използват софтуера на SAP
0
фирми за професионални услуги използват SAP софтуерни решения

Нашите услуги

Консултиране

Демонстрации

Конфигуриране

Обучения

Миграция на данни

Системни тестове

Управление на проекти и одити

Инсталации и разработки

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ