Увеличете възвръщаемостта на бизнеса

Управлявайте фирмените активи по най-ефективния начин – със софтуера от световна класа на SAP.

Когато имате видимост в реално време върху представянето на Вашите активи, както и мощни инструменти за анализ на резултатите,  за Вас става по-лесно да оптимизирате използването на активи, да намалите разходите и в крайна сметка да увеличите възвръщаемостта на Вашите активи – включително сгради и оборудване.

ПОЛЗИ

Свързаност на активи

Събирайте надеждна информация за всички активи на едно място и я използвайте, за да опростите тяхното управление.

Възползвайте се от най-добрите приложения и технологии за опростяване на управлението на активи. Със софтуера на SAP не само управлявате своите активи, но и подпомагате дигиталната трансформация на компанията, преминаването към нови бизнес модели, както и развиването на конкурентни предимства.

Операции с активи

Оптимизирайте представянето на активите чрез тяхното запазване, възстановяване и поддържане.

Бъдете конкурентоспособни, като извличате повече ползи от активите си. Осигурете възможно най-много продуктивно време за всички машини и оборудване, подобрете безопасността на служителите, намалете разходите за поддръжка и удължете срока за ескплоатация на Вашите активи.

Здраве и безопасност

Подсигурете безопасността на активите, като намалите рисковете свързани с околната среда, здравето и безопасността.

Намалете рисковете за здравето и безопасността чрез подробни оценки на риска, измерване и докладване на вредни емисии, ефективен контрол на безопасността и комуникиране на практики за безопасен труд към служителите.

Нашите услуги

Консултиране

Демонстрации

Конфигуриране

Обучения

Миграция на данни

Системни тестове

Управление на проекти и одити

Инсталации и разработки

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ