Световният лидер при ERP системите

Като пазарен лидер в сектора за бизнес софтуер, SAP помага на компании от всякакъв мащаб и индустрия да оперират по-успешно.

От административния офис до заседателната зала, от склада до магазина, от настолния компютър до мобилното устройство – SAP вдъхновява хора и организации да работят заедно по-ефикасно и да използват бизнес процесите по-ефективно, вървейки една крачка пред конкуренцията.

Интегрираната система SAP ERP се е наложила като стандарт сред приложните бизнес системи в световен мащаб.

ПОЛЗИ

Гъвкавост

Независимо дали става въпрос за ежедневна дейност или стратегическо решение, за нови продукти или пазари, системата улеснява и подпомага дейностите на фирмата, като позволява бърза реакция при всяка промяна.

Всеобхватност

С помощта на най-съвременни управленски методи SAP ERP оптимизира всички операции – счетоводство, производство, продажби, управление на качеството, маркетинг и др.

Интегрираност

SAP ERP свърза работата на различните отдели и функционални области в компанията. Системата свързва управленските централи с производствените предприятия, търговските представителства и дъщерните фирми.

SAP приложенията и услугите дават възможност на повече от 320,000 клиента в 190 страни да оперират доходно, да се адаптират правилно и да растат постоянно.

Доказателство за това е факта, че 87% от компаниите в списъка Forbes Global 2,000 използват решенията на SAP.

Нашите услуги

Консултиране

Демонстрации

Конфигуриране

Обучения

Миграция на данни

Системни тестове

Управление на проекти и одити

Инсталации и разработки

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ